Gazobeton Solbet 12 gładki (pełna paleta)

Gazobeton Solbet 12 gładki (pełna paleta), materiały budowlane

5,18 zł (496,80 zł za paletę)

zaw. 8 % VAT
koszt transportu

Model: SOL120x240x590GPA


Dostępność: 204 palet

*cena pełnopaletowa (96 szt.) loco najbliższy zakład produkcyjnyIzolacyjność cieplna

ZNAKOMITA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

Beton komórkowy jest jedynym jednorodnym materiałem, z którego można wykonywać elementy nośne budynku przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów izolacyjności cieplnej. Aby poznać sekret dobrej izolacyjności cieplnej tego materiału należy przyjrzeć się strukturze materiału. Oglądając bloczek SOLBET widać, że jest to materiał o jednorodnej porowatej strukturze.

W przypadku betonu klasy 450 można śmiało stwierdzić, że około 80% betonu komórkowego to powietrze. Wiadomo, że powietrze jest bardzo dobrym izolatorem ciepła (najlepszym izolatorem jest próżnia), zatem to mikropory i zawarte w nich powietrze stanowią o znakomitej izolacyjności cieplnej tego materiału.

Parametrem opisującym cechy izolacyjności cieplnej materiału jest współczynnik przewodności cieplnej λ. Wartość współczynnika λ w przypadku betonu komórkowego zależy przede wszystkim od gęstości objętościowej. Beton komórkowy o mniejszej gęstości objętościowej posiada lepszy (niższy) współczynnik przewodzenia ciepła λ, czyli jest lepszym izolatorem ciepła. Dla bloczków SOLBET w klasie gęstości 450 wartość tego współczynnika wynosi λ=0,11 W/mK.

Innym parametrem charakteryzującym przegrodę pod względem izolacyjności cieplnej jest współczynnik U. Współczynnik przenikania ciepła określa ilość ustalonego strumienia ciepła przepływającego przez 1m2 powierzchni przegrody rozdzielającej dwa ośrodki przy różnicy temperatur obu ośrodków wynoszącej 1K. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym przegroda lepiej izoluje cieplnie. Dla jednowarstwowej ściany z bloczków SOLBET Ideal o grubości 42 cm uzyskujemy wartość współczynnika przenikania ciepła U=0,25 W/m2K.

Klasa gęstości

Współczynnik
obliczeniowy
λ [W/mK]

Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K]
dla ścian z bloczków SOLBET o określonej klasie gęstości
i grubości wyrażonej w milimetrach

60

80

120

180

240

300

360

420

450

0,110

 

 

0,43

0,35

0,29 

0,25 

500

0,135

 

0,95

0,67

0,52

0,42

0,36

 

600

0,160

1,84

1,50

1,09

0,78

0,60

0,49

0,42

 

700

0,250

1,54

0,89

 

Uzyskane wyniki badań współczynnika λ nie są jednak identyczne dla poszczególnych producentów i wartości normowych (wykres poniżej).

 

W zgodzie z naturą

Naturalne surowce, używane do produkcji materiałów SOLBET, gwarantują, że są to produkty ekologiczne. Do produkcji betonu komórkowego SOLBET wykorzystuje się wyłącznie naturalne surowce mineralne: wapień, piasek, wodę. Jako środek porotwórczy wykorzystywany jest proszek aluminiowy, który powoduje powstanie milionów porów powietrza.

Skład surowcowy materiału gwarantuje jego całkowitą odporność na działanie pleśni i grzybów. Istotną cechą betonu komórkowego jest niski poziom naturalnej radiacji.

Wykres poniżej: Poziom promieniotwórczości betonu komórkowego SOLBET w porównaniu do produktów konkurencyjnych.

* na podstawie danych ITB i Centralnego Ośrodka Ochrony Radiologicznej w Warszawie.

Niskie zużycie energii w produkcji materiałów SOLBET to również dbałość i troska o środowisko naturalne.
W odniesieniu do zapotrzebowania na energię w produkcji innych materiałów produkcja betonu komórkowego zalicza się do najbardziej energooszczędnych (wykres poniżej).

Gęstość

GĘSTOŚĆ - PODSTAWOWY PARAMETR MAJĄCY WPŁYW NA INNE CECHY

Gęstością betonu komórkowego jest jednym z najważniejszych parametrów, ponieważ od gęstości uzależnione są inne cechy tego materiału.
Gęstość objętościowa wyraża stosunek masy betonu komórkowego do objętości materiału łącznie z porami.
W zależności od zakresu gęstości objętościowej materiału, elementy klasyfikuje się do odpowiednich klas gęstości. Klasa betonu komórkowego określa maksymalną gęstość objętościową.

Asortyment Solbet produkowany jest w czterech klasach gęstości:
   450 kg/m3,
   500 kg/m3,
   600 kg/m3,
   700 kg/m3.


Macierz asortymentową, w zależności od gęstości oraz grubości płytek i bloczków przedstawiono w tabeli poniżej.

Klasa gęstości

Grubość płytek i bloczków SOLBET [mm]

60

80

120

180

240

300

360

420

450

 

x

x

 x

 x

500

x

x

x

x

x

 

600

x

x

x

x

x

x

x

 

700

x

x

 


Polecamy również produkty:

Gazobeton Solbet 24x24x59 (pełna paleta)

Gazobeton Solbet 24x24x59 (pełna paleta)

Cena pełnopaletowa 48 szt.

8,90 zł (427,25 zł za paletę)  (zaw. 8 % VAT)

Koszyk

Nie masz jeszcze nic w koszyku.
Koszyk »

Twoje konto

Adres e-mail:
Hasło:
Zapomniałeś hasło?

Informacje o nowościach

Adres e-mail: